منم از وقتی مولتی کوئیک براون گرفتم اکثر وسایل برقی آشپزخونه رو جمع .... تجهیزات آشپزخانه صنعتی ، چرخ گوشت صنعتی ، خلال کن صنعتی و ...