26 دسامبر 2016 ... رییس اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان درباره اینکه چطور می‌توان چاقوی ... که در چاقوی زنجان و برای مصرف آشپزخانه استفاده می‌شوند یک‌تکه هستند اما ...