15 ا کتبر 2016 ... چاقوی چینی بی‌کیفیت صنعتی را به اسم چاقوی دست‌ساز زنجان می‌فروشند. بازارمان را ... ولی الان چاقوی آشپزخانه می‌سازم که آن هم سفارش مغازه‌دارهاست.».